Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

thp

Intervisie

Intervisie is een collegiale uitwisseling waarbij het gaat om het oplossen van problemen die hun oorsprong vinden in het werk. Het is een eigentijdse manier van collegiale ondersteuning die de deskundigheid activeert die bij collega's aanwezig is. Intervisie kenmerkt zich door een taakgerichte en resultaatgerichte aanpak. Van problemen worden uitdagingen gemaakt. Het is een makkelijke methode, die snel in te zetten is en relatief weinig tijd en geld kost.

intervisie

Onze visie

Vanuit THP begeleiden we al meer dan vijfentwintig jaar intervisiebijeenkomsten in (onder andere) de zorg.

Ooit gestart bij verschillende thuiszorg- en maatschappelijk werk organisaties zijn we, mede door alle fusies, met onze opdrachtgevers meegegroeid.

In de beginperiode werden vooral enkelvoudige vraagstukken ingebracht. Door de jaren heen werden de professionele vraagstukken kleurrijker. De focus ligt allang niet meer exclusief bij de interactie tussen hulpverlener en cliënt, maar heeft zich verplaatst naar de samenwerking met alle bij de cliënt betrokken mensen/instanties.

Onze intervisiemethodieken veranderden mee met nieuwe inzichten over leren en ontwikkelen en met de behoefte van de intervisanten en de organisaties. Zo breidden we onze methodieken uit met het waarderende en het oplossingsgerichte gesprek.

Hierdoor is intervisie naast een professionaliseringsinstrument, ook een krachtige methodiek geworden om beleid vanaf de werkvloer te initiëren en mee te ontwikkelen. Een krachtig neveneffect van de intervisie is dat hierdoor verschillende perspectieven van de managers en de professionals op een succesvolle manier gebruikt kunnen worden in plaats van in de ‘wij – zij’ discussie terecht te komen.

‘Samen zoeken we naar oplossingen voor de complexe vragen die de huidige samenleving aan ons stelt’.

Onze aanpak

Als begeleiders van de intervisie is onze rol ook mee veranderd. In plaats van jarenlang de intervisiebijeenkomsten zelf te begeleiden, werken we nu volgens twee stappen, waarbij we de begeleiding gaandeweg het traject overdragen aan interne begeleiders.

Hierdoor worden de professionals niet alleen meer eigenaar van hun eigen bijeenkomsten, maar wordt intervisie ook organisatie breed steviger verankerd.

Stappen

  1. Begeleide intervisie

    We begeleiden een vijftal intervisiebijeenkomsten om de groep te ondersteunen bij een goede (door)start van de intervisie. De eerste bijeenkomst wisselen we verwachtingen en wensen uit met behulp van het door ons ontwikkelde intervisiebord.  Het resultaat is dat elke groep helder heeft hoe intervisie bij kan dragen aan het oplossen van hun vraagstukken en aan het verbeteren van hun werkpraktijk en een veilige basis is gelegd om samen te leren. Ook hebben de deelnemers kennis gemaakt met de door ons gebruikte methodiek. Na vijf bijeenkomsten beheersen de deelnemers de methodiek en kunnen zij in principe hun eigen intervisie bijeenkomsten vormgeven.

    De praktijk wijst echter uit dat de meeste groepen toch de voorkeur geven aan een vaste begeleider. Als de organisatie daarvoor kiest dan gaan we door naar de tweede stap.

  2. Train de trainer

    Voor de mensen die de ambitie hebben intervisie te begeleiden en mede verantwoordelijkheid te dragen voor het borgen van de intervisie in de organisatie, geven we een training: train de trainer intervisie. De manager(s) worden actief betrokken bij deze training. Hierdoor ontdekken zij hoe ze bij kunnen dragen aan het borgen van de intervisie en hoe intervisie een bijdrage kan leveren aan de resultaten van de organisatie.

    Na de eerste trainingsdag nemen de interne trainers de begeleiding van de intervisiebijeenkomsten van ons over. Via een digitaal supervisieplatform houden wij  vinger aan de pols. Nadat zij minimaal twee bijeenkomsten hebben begeleid, volgt de tweede en laatste trainingsdag. Nog een half jaar houden wij contact via het platform.

Als organisatie kunt u zelf bepalen bij welke stap u insteekt. Loopt de huidige intervisie op rolletjes, blijf dan vooral doen wat u altijd deed. Onze hulp heeft u niet nodig. Bent u niet tevreden over de huidige intervisiebijeenkomsten; loopt de huidige intervisie bijvoorbeeld stroef, worden bijeenkomsten slecht bijgewoond, mopperen mensen dat ze eigenlijk geen tijd hebben, dan kunnen wij samen met u onderzoeken of we bij stap 1 of wellicht toch bij stap 2 kunnen starten.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Cher ten Have - Adviseur en veranderkundige

Cher ten Have

Adviseur en veranderkundige

Lees meer

Mary van Boxtel - Transitiecoach

Mary van Boxtel

Transitiecoach

Lees meer

Maartje Jongen - Spraakmaker

Maartje Jongen

Spraakmaker

Lees meer

Mijke van Poppel - E-learning

Mijke van Poppel

E-learning

Lees meer