Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

thp

BGL

Aan de slag met eigenaarschap

In September begeleidden wij de startbijeenkomst van het nieuwe cursusjaar van BGL. Elk jaar kiest dit opleidingsinstituut een jaarthema. Dit jaar is het thema eigenaarschap.

Eigenaarschap als zelfstandig naamwoord op zich heeft geen betekenis. Het moet verbonden zijn aan een onderwerp, waarover je eigenaarschap kunt nemen. Het onderwerp waarlangs we gedurende de middag het gesprek voerden was community building.
Hoe vorm je met trainers, oude, bestaande en nieuwe studenten een interactieve leergemeenschap en hoe draagt iedereen daar zijn of haar steentje aan bij? Tijdens de voorbereiding met de directeur spraken we af dat zij zou starten met een inspirerend verhaal, waardoor de trainers meegenomen werden in het waarom en het waartoe van community building.

Om beeld en geluid te krijgen bij de begrippen betrokkenheid, verantwoordelijkheid en eigenaarschap, presenteerden we de resultaten uit ons onderzoek naar eigenaarschap.

Daarna gingen we concreet aan de slag, door met alle aanwezigen de route naar collectief eigenaarschap te lopen.

‘Betrokken raken, verantwoordelijkheid krijgen, eigenaarschap nemen’

Bij binnenkomst had iedereen een gekleurde kaart ontvangen, die gekoppeld was aan een stapeltje vragen waar ze in tweetallen, viertallen, achttallen en zestientallen via het gesprek antwoord op zochten. Het concrete resultaat (waar wil ik eigenaarschap over nemen?1) schreef iedereen op een puzzelstuk, dat onderdeel uitmaakte van het BGL Logo.

Ten slotte verzamelden de vier zestientallen zich weer in de zaal en vertelde elke deelnemer op welke manier hij/zij een bijdrage zou gaan leveren aan de community building en wat hij of zij daar van de directeur en de backoffice voor nodig heeft.

Dit maakte goed zichtbaar waar mensen nu staan op de weg naar eigenaarschap en welke stappen nog gezet moeten worden.

Een mooi proces met concrete resultaten, waarmee ze het komende jaar volop aan de slag kunnen. Bijna alle puzzelstukjes zijn ingevuld. Ze nemen een jaar de tijd om ze in elkaar te puzzelen. Wij zijn ervan overtuigd dat het een succes wordt.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Cher ten Have - Adviseur en veranderkundige

Cher ten Have

Adviseur en veranderkundige

Lees meer

Mary van Boxtel - Transitiecoach

Mary van Boxtel

Transitiecoach

Lees meer

Maartje Jongen - Spraakmaker

Maartje Jongen

Spraakmaker

Lees meer

Mijke van Poppel - E-learning

Mijke van Poppel

E-learning

Lees meer