Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

thp

Gemeente Heusden

gemeente

In Februari vroegen de voorzitters van de bewoners- en ondernemersvereniging van Heusden of we wilden helpen om bewoners, ondernemers en de gemeente samen op te laten trekken in een aantal belangrijke vraagstukken, zoals vergrijzing, winkeltjes die sluiten, leegstand in het verzorgingshuis en het verdwijnen van de kinderopvang. Dit alles in het kader van ‘de buurt bestuurt’. Een belangrijk door de voorzitters geformuleerd resultaat was dat meer handen in de buurt ook daadwerkelijk mee zouden gaan helpen bij het oplossen van de vraagstukken.

We besloten om een kleine stuurgroep in het leven te roepen, met daarin beide voorzitters, de klant coördinator van de gemeente, de wethouder, en wij als adviseurs/trajectbegeleiders. Voor alle betrokkenen was het een experiment. De gemeente wilde het proces vooral faciliteren, De voorzitters wilden eigenaarschap nemen.

Voor beide nieuwe rollen, dus besloten we het avontuur aan te gaan vanuit de uitgangspunten:

  • We leren met en van elkaar
  • We vertrouwen elkaar
  • De gemeente hanteert het "Ja, tenzij..." principe (ideeën worden gehonoreerd, tenzij ze in strijd zijn met de wet en de geldende kaders)

De tweede stap was het samenstellen van een projectgroep, zodat we al direct werkten aan het resultaat om meer handen in de buurt te laten dragen. Als stuurgroep hielden we ons bezig met het formuleren van de vijf meest prominente vragen, die de wethouder deelde met het college. In Mei organiseerden de projectgroep, twee dialoogavonden in het creatief centrum, dat gratis beschikbaar werd gesteld. De tafelbegeleiders, allemaal woonachtig in de vesting, leerden we tijdens een korte workshop, hoe ze op een waarderende manier de dialoog konden begeleiden.

Zeventig mensen zochten met elkaar naar antwoorden op de vragen, die leven in de Vesting. Voor een aantal mensen was het even wennen om niet achter- maar vooruit te kijken. Via de roze brillen die op tafel lagen, werden ze gestimuleerd een andere bril op te zetten.

Alles werd vastgelegd op papieren tafelkleden.
Mensen ontmoetten elkaar en elkaars denkbeelden.

De avonden werden onderwerp van gesprekken op straat. Meer mensen werden nieuwsgierig en enthousiast.

5 Juli jl. Luidden de klokken van de grote kerk (Youtube filmpje manifestatie Heusden) Niet alleen bewoners en ondernemers, maar ook een aantal betrokken ambtenaren en professionals van zorgorganisaties, welzijn en onderwijs waren van de partij. De bijeenkomst werd gedragen door een groep van 15 mensen. We presenteerden de uitkomsten in een gevulde kerk waar, volgens de wethouder, menig parochie jaloers op zou zijn.

heusden logoUit de dialoogavonden hebben we achtentwintig acties gehaald, waar mensen zich voor op konden geven. 47 mensen schreven zich ter plekke in voor 21 activiteiten, variërend van het herinrichten van de vismarkt, tot het bedenken en uitzetten van activiteiten die jong en oud met elkaar verbinden. De stuurgroep en projectgroep zijn vervangen door de regiegroep en de eerste activiteit is al gestart.
De regiegroep gaat de komende weken alle activiteiten prioriteren en coördineren. Half september gaan 47 mensen aan de slag om handen en voeten te geven aan ‘de buurt bestuurt’.

Van 2 naar 47 paar handen, het begin is gemaakt. Over een jaar hopen we dat dit aantal verdubbeld is.

Quotes:

‘Ik heb gehoord dat de manifestatie bijzonder was, kan je de inschrijflijst ook naar mij mailen?’
‘Het was een heel aparte sfeer aan die tafels, er werd echt geluisterd naar elkaar’
‘De volgende keer wil ik ook wel een tafel begeleiden’
‘Ik geef toe dat ik echt sceptisch was, misschien wel negatief, maar ik heb mijn mening bij moeten stellen.’

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Cher ten Have - Adviseur en veranderkundige

Cher ten Have

Adviseur en veranderkundige

Lees meer

Mary van Boxtel - Transitiecoach

Mary van Boxtel

Transitiecoach

Lees meer

Maartje Jongen - Spraakmaker

Maartje Jongen

Spraakmaker

Lees meer

Mijke van Poppel - E-learning

Mijke van Poppel

E-learning

Lees meer