Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

thp

Gemeente Lingewaal

Sociaal Team LingewaalIn September 2014 installeerde de gemeente Lingewaal, als een van de antwoorden op de decentralisaties, het Sociaal Team Lingewaal. Het team is er voor inwoners die ondersteuningsvragen hebben op meerdere leefgebieden, zoals opvoeding, financiën, gezondheid, werk of relaties. Het team bestaat uit professionals in dienst van diverse organisaties; bijvoorbeeld (jeugd)zorg, welzijn en gemeente. Hun werkzaamheden voeren ze voor een aantal uren per week (variërend van 4 tot 36 uur) vanuit het sociaal team. De vraag aan ons was het team te begeleiden bij de teamvorming.
Omdat de verschillende teamleden niet alleen onderdeel zijn van het sociaal team, maar ook onderdeel van de organisatie waar zij in dienst zijn, vraagt dit nogal wat van de professionals.
Zij moeten ten diensten van de klant over de eigen organisatiegrenzen heen met elkaar samenwerken. Dit vraagt tijd en aandacht voor

  • Het formuleren van een gezamenlijke visie en gezamenlijke inhoudelijke doelen (wat is de bedoeling van de samenwerking?)
  • Het expliciteren van Belangen,
  • Aandacht voor (werk)processen, die de inhoud van het werk ondersteunen.
  • Verder vereist Grens Overstijgend Samenwerken een scala aan kwaliteiten en vaardigheden: Het grotere geheel blijven zien en tegelijkertijd vanuit meerdere perspectieven kunnen kijken. Het eigen belang en dat van het onderdeel waaruit men afkomstig is kunnen overstijgen. Zelfreflectie en excellent communiceren.

Als eerste interventie hebben we alle deelnemers een SOS test laten invullen. Deze test maakt meteen zichtbaar waar de ‘hete’ vraagstukken zitten in de samenwerking. Met de uitslagen van de test hebben we, via de methodiek van het dialoogspel, deze vraagstukken besproken. Met de antwoorden hebben we een watermerk gemaakt. Hierin staan kort en duidelijk de bedoeling, de kerntaak en de leidende principes van het sociaal team beschreven.

Het watermerk is nu al bijna 3 jaar leidraad voor casuïstiek besprekingen, intervisie en besluitvorming. Naast het specifieke team buildende stuk hebben we het team ook mogen begeleiden bij een professionaliseringstraining intervisie, effectief vergaderen


‘Ik vond de cursus dag een leerzame dag. Het is altijd een waardevolle dag om met je te werken. Ik heb veel geleerd van die dag’
- Mieke van Gastel, adviseur WMO

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Cher ten Have - Adviseur en veranderkundige

Cher ten Have

Adviseur en veranderkundige

Lees meer

Mary van Boxtel - Transitiecoach

Mary van Boxtel

Transitiecoach

Lees meer

Maartje Jongen - Spraakmaker

Maartje Jongen

Spraakmaker

Lees meer

Mijke van Poppel - E-learning

Mijke van Poppel

E-learning

Lees meer