Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

thp

Anderz Organiseren

Illustratie van ambulance en bejaardenverzorgerSinds 2015 is THP in een samenwerkingsverband met Anderz Organiseren verbonden aan verschillende zorgorganisaties in Noord-Brabant. Hieronder enkele voorbeelden:

Ouderenzorgorganisatie Schakelring

Ouderenzorgorganisatie Schakelring in Waalwijk en omgeving heeft THP gevraagd hen te helpen bij het vormgeven van het nieuwe strategisch meerjarenkader voor de periode tot 2020. In een co-creërend proces wordt onder de naam ‘Ambitie 2020’ breed in de organisatie een dialoog gevoerd rondom de toekomst van de zorg- en dienstverlening van Schakelring. Schakelring zoekt in deze ambitie naar verdere verankering van werkzame lokale oplossingen in de ouderenzorg in deze tijd en maakt daarin bewust ook verbinding met de uitdagingen van de toekomst.

Zij wil voorop blijven lopen in kwaliteit van zorg en dienstverlening en daarbij optimaal gebruik maken van eigen kracht in de ‘Schakelring familie’. Zij hecht daarbij aan het voeren van een brede dialoog met (wijk)bewoners, familie/mantelzorgers, medewerkers, vrijwilligers, ondernemingsraad, cliëntenraden en samenwerkingspartners. In de dialoog geven deelnemers met elkaar betekenis aan de toekomst en ontdekken daarin denk- en kijkpatronen, er ontstaat interactie en daarmee al een eerste begin van de verandering... En de dialoog geeft tegelijkertijd ook input voor het strategische meerjarenkader.

THP ontwerpt in co-creatie met Schakelring de verschillende interventies in deze trektocht en geeft advies en procesbegeleiding onderweg naar de eindbestemming. Lees hier meer over dit traject

Revant revalidatie

THP ondersteunt Revant, een organisatie voor specialistische revalidatie, hartrevalidatie en longrevalidatie in de regio West-Brabant en Zeeland voor kinderen én volwassenen, bij het realiseren van de ‘strategische focus’.

THP begeleidt het nieuwe Management Team van Revant in een intensief leiderschapsprogramma. In deze leerpraktijk geven we niet alleen aandacht aan individuele en collectieve leiderschapsontwikkeling en teamvorming, maar maken nadrukkelijk de verbinding met de werkpraktijk van de deelnemers. Daarbij komt de veranderopgave van de verschillende onderdelen van de organisatie centraal te staan en worden de diverse geledingen van de organisatie betrokken.

Het leiderschapsprogramma wordt daarmee voor Revant schakelpunt, vliegwiel en leersetting voor het met elkaar realiseren van de strategische focus. In deze organisatie is het betrekken van bijvoorbeeld de professionals bij de veranderingen van groot belang. Dit kan door hen te helpen via het ontwikkelen van eigenaarschap zichzelf en anderen uit te dagen.

Bekijk een prachtig filmpje over de ‘strategische focus’ bij Revant

Zorggroep Elde

Zorggroep Elde in Boxtel vroeg begin 2016 aan THP om samen met hen in relatief korte tijd een eigentijdse visie op leren en een hernieuwd leerbeleid te ontwikkelen, dat richtinggevend zou kunnen zijn voor de majeure opleidingsactiviteiten binnen de organisatie; als het ware voor het organisatieleren. Dit alles in een goede samenhang met een aantal belangrijke strategische bewegingen van de organisatie:

  • Herpositionering van de zorglocaties en zorgproposities in relatie tot de transitie in de langdurige zorg.
  • De visie op de eigentijdse professional en de beweging naar eigentijdse teams en de daar bij horende leiderschapsopgave, vitaliteit en talentontwikkeling.
  • Expeditie Elde, werken vanuit de kernwaarden en ontwikkeling naar de eigentijdse professional.

In een beperkt aantal sessies hebben we in een mooie co-creatie met een aantal belangrijke spelers rondom leren en ontwikkelen in de organisatie de nieuwe leerprincipes en didactische overwegingen gedefinieerd, van daaruit een concept ‘leerhuis’ gebouwd en aan de hand van de ‘ambitiedriehoek’ de verbinding gemaakt tussen de strategische doelen en de dominante thema’s op het terrein van leren & ontwikkelen.
De afdeling Opleidingen werkt momenteel vanuit deze nieuwe visie concreet aan de vertaling naar leeractiviteiten en leerprogramma’s.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Cher ten Have - Adviseur en veranderkundige

Cher ten Have

Adviseur en veranderkundige

Lees meer

Mary van Boxtel - Transitiecoach

Mary van Boxtel

Transitiecoach

Lees meer

Maartje Jongen - Spraakmaker

Maartje Jongen

Spraakmaker

Lees meer

Mijke van Poppel - E-learning

Mijke van Poppel

E-learning

Lees meer