Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

thp

Zorgverlening Het Baken

hetbakenDe zorgverlening aan mensen in onze maatschappij is, aangedreven door de transities, in verandering. Mensen moeten langer thuis blijven wonen, zoveel mogelijk met ondersteuning en hulp vanuit hun eigen netwerk (familie, vrienden, mantelzorgers). De effecten hiervan zijn goed merkbaar binnen zorgorganisaties. Zij kunnen niet meer blijven werken op de manier die zij gewend zijn. De mensen die naar een zorginstelling verhuizen, zijn vaak veel kwetsbaarder dan vroeger en hebben vaak een complexe zorgvraag.

Sinds enkele jaren ondersteunen wij Het Baken bij de transities die op hen af komen en het verandertraject wat Het Baken daartoe heeft ingezet.
Het Baken heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de toekomstbestendigheid van de organisatie. Dit om ook in de toekomst de bewoners en revalidanten zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Wij doen dit vooral door, op de achtergrond, de leidinggevenden en de ondersteunende schil (stafmedewerkers en medewerkers in faciliterende processen) te begeleiden en empoweren. Zodat zij dit, op hun beurt, voor de mensen in de organisatie kunnen doen.

Een belangrijke succesfactor in het traject bij Het Baken is dat we in een zo vroeg mogelijk stadium een platform hebben gecreëerd waarin zoveel mogelijk verschillende disciplines en lagen, in verschillende samenstellingen, vanuit de organisatie vertegenwoordigd zijn. Dit noemen we de BBC’s (Baken Brede Coalitie).

Een ander onderdeel van de verandering binnen Het Baken is het gaan werken in communities (een vaste groep cliënten met een klein multidisciplinair team om zich heen). Hierdoor hebben de mensen op de werkvloer meer en andere verantwoordelijkheden gekregen. Vanaf het eerste moment hebben zij hier zelf over mee kunnen denken, praten en doen. Rondom dit onderwerp zijn meerdere BBC bijeenkomsten georganiseerd. De ondersteunende schil heeft de bijeenkomsten gefaciliteerd, maar de uitvoering zoveel mogelijk bij de mensen zelf neergelegd. De bijeenkomsten werden en worden goed bezocht. Het is mooi om te zien hoeveel energie en enthousiasme de bijeenkomsten genereren.

Tevens hebben wij geholpen bij het invoeren van een door alle geledingen gedragen ‘watermerk’. Hierin staat de bedoeling van de organisatie centraal en zijn er leidende principes ontwikkeld, die de basis vormen van al het handelen binnen Het Baken.

Wij zien steeds meer mooie initiatieven ontstaat vanuit zowel de medewerkers, de ondersteunende schil en de leidinggevenden. Het is bijzonder om hierbij te mogen adviseren en te begeleiden.

Interventies onder andere:

  • Dialoogspel
  • Organiseren wereldcafé
  • Ondersteuning bij opzetten en organiseren van BBC’s
  • Intervisie
  • Workshops (o.a. ‘Feedback geven en ontvangen’ en ‘Hoe maak ik interessante workshops?’)
  • Leerbijeenkomsten voor leidinggevenden en een cursus waarderend vernieuwen
  • Coaching on the job tijdens managementbijeenkomsten
  • Begeleiden Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Cher ten Have - Adviseur en veranderkundige

Cher ten Have

Adviseur en veranderkundige

Lees meer

Mary van Boxtel - Transitiecoach

Mary van Boxtel

Transitiecoach

Lees meer

Maartje Jongen - Spraakmaker

Maartje Jongen

Spraakmaker

Lees meer

Mijke van Poppel - E-learning

Mijke van Poppel

E-learning

Lees meer