Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

thp

Defensie

defensie

Sinds 1999 zijn we als Ten Have & Partners verbonden aan het Instituut Defensieleergangen, sinds 5 jaar gevestigd in Breda. Destijds werd ons de vraag gesteld om het vormingsgedeelte van de Hogere Militaire Vorming meer inhoud te geven. We zijn toen gestart met een tweedaagse waarin we mensen, die uit de operatie gehaald werden om een jaar aan het IDL te studeren, te unfreezen; sensitief te maken voor leren en ontwikkelen, doormiddel van zelfreflectie.

In 2004 werden de strijdkrachten geïntegreerd en werden de vormingsdagen uitgebreid. Competentiegericht ontwikkelen deed ook zijn intrede op het IDL. In co-creatie met het IDL hebben we hier handen en voeten aan gegeven. De beroepsgerichte competentie ontwikkeling (BPO) is al jaren een vast onderdeel van de Middelbare en Hogere Defensievorming.
Onze opdrachtgevers komen en gaan, immers militairen blijven zelden langer dan twee tot drie jaar op dezelfde plek. Als THP zijn we inmiddels experts op het gebied van BPO. Nog steeds verbeteren en ontwikkelen we in co-creatie met de klant het vormende deel in het curriculum voor de studenten. Door de vele wisselingen in het docententeam ontstond de behoefte om meer gezamenlijke BPO taal en vormingsvaardigheden voor de docenten toe te voegen. Zo ontwikkelden we, wederom in samenwerking met de onderwijskundige van het IDL, de interne coachcursus, ondersteund door een elektronische leeromgeving.

Elke student heeft nu de mogelijkheid om een aantal maatwerkgesprekken te voeren met zijn of haar coach.

defensieRegelmatig worden we gevraagd om ook in het werkgebied van de voormalig docenten of studenten aan het IDL onze expertise in te zetten. De vragen die zij stellen hebben meestal te maken met leiderschapsontwikkeling, coaching en/of samenwerkingsvraagstukken.

Zo hebben we bijvoorbeeld bij de luchtverkeersleiders in Millingen een onderzoek gedaan en het team begeleid in het effectiever samenwerken. Bij de Dienst facilitair hebben we een wereld café georganiseerd, waar locatiemanagers zelf verbeteracties bedachten om zo over de locaties heen effectiever met elkaar samen te gaan werken.

Ook oud studenten, die tijdens hun loopbaan persoonlijke vraagstukken tegenkomen die ze willen onderzoeken, weten ons te vinden voor individuele coaching of loopbaancoaching.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Cher ten Have - Adviseur en veranderkundige

Cher ten Have

Adviseur en veranderkundige

Lees meer

Mary van Boxtel - Transitiecoach

Mary van Boxtel

Transitiecoach

Lees meer

Maartje Jongen - Spraakmaker

Maartje Jongen

Spraakmaker

Lees meer

Mijke van Poppel - E-learning

Mijke van Poppel

E-learning

Lees meer